søndag 19. april 2009

Somaliske piratar - er giftdumping noke av grunnen?

Det har vore mykje om piratvirksomheten i media i det siste, men veldig lite om den eigentlege grunnen til at dette har oppstått. Det vart nemnt litt om dette i starten, noken av dei første piratene forklarte det med at dei var lei, og ville ha litt igjen for all dritten utenlandske skip dumpa utafor kysten deira. Eg for min del tenkte at det kanskje var vanlig søppel fra skipstrafikk m.m.

Eg las i Ny Tid, April nummeret, at mellom anna Italiensk Mafie er innblanda. Dei tar 2$ tonnet for problemavfall, mens seriøse firma tar opp mot $1000 tonnet.Giftstoff, radioaktivt avfall i kontainer etter kontainer dumpes i havet..det blei vaska på land bevis for dette under Tunamien for eit par år tilbake. resultatet er livløst hav, fødselsdefekter på barn, sykdom. Ødelagt livsgrunnlag forgenerasjoner, om ikkje for evig tid.

Skulle ønske andre media hadde undersøkt litt meir på dette, og ikkje kun fokusert på boarding, kidnapping og løsepenger. Dette er kanskje symptomene på problemet, ikkje årsaken.

Eg unnskylder på ingen måte piravirksomheten, men føler det forklarer litt meir grunnen til at folk ender opp med å drive på med slikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar